Tác Giả Lý Nhi

 • 100 Cách Cưng Vợ

  100 Cách Cưng Vợ

  Đêm tân hôn, chồng cô lại nói với cô rằng anh không được...

  Thẩm Dĩnh vẫn không hề nghi ngờ gì anh, thầm lặng chiếu cố tự tôn của anh. Dù cho mẹ chồng vô số lần công kích cô là đứa"không thể mang thai", cô đều yên lặng thừa nhận.

  Ba năm sau, chồng cô và bạn thân lại ở trên giường với nhau.

  "Dĩnh, tôi không làm được cái đó, có điều chỉ không được với...cô thôi."