Tác Giả Ling Ling

 • Duyên Cạn Tình Thâm

  Duyên Cạn Tình Thâm

  Những mối tình ngây thơ, trong sáng tuổi học trò.

  Có những lúc, sự xao động đến và đi cũng thật nhanh, nhưng những cảm xúc của nó lưu lại thật sự rất sâu.

  Có một cô gái nhỏ, thích một người không thích mình.

  Có một người thầm thích cô gái nhỏ đó nhưng cô lại không biết.

  Còn có một cô bạn cực kì nghĩa khí, thích giúp đỡ người khác

  Cô không biết có một người luôn dõi theo thân ảnh của cô...