Tác Giả LienPink06

 • Hàng Xóm Tỷ Tỷ Thỉnh Trả Lời!!

  Hàng Xóm Tỷ Tỷ Thỉnh Trả Lời!!

  Tác phẩm: Hàng xóm tỷ tỷ thỉnh trả lời!
  Tác giả:?
  Edit: Liên Pink
  Thể loại: Bách hợp, hiện đại, hoan hỉ oan gia, HE
  Couple: Ngụy Tử Nịnh x Tô CũngVăn án:

  "Chị Tử Nịnh, gian phòng của em ma quỷ lộng hành, em muốn cùng chị ngủ!"
  "Chỉ một lần này thôi, lần sau không được lấy lí do này nữa."
  ......

  "Chị Tử Nịnh, sét đánh, em sợ, em không muốn ngủ một mình!"
  "Được rồi..."
  ......
  "Chị Tử Nịnh..."
  "Cô rốt cuộc muốn như thế nào a, một cái cớ rốt cuộc muốn lấy bao nhiêu lần?!!"