Tác Giả Lạc Vân Phi

 • Nghiệt Duyên

  Nghiệt Duyên

  Thể loại: Incest, NP, cường thủ hào đoạt

  Nội dung:

  Kiếp trước nàng làm người sai lầm. Sai không phải một chuyện mà là sai rất nhiều chuyện.

  Yêu người ta, người ta không thèm nhìn tới.

  Bị Hoàng đế ghét cay ghét đắng.

  Hôn phu lúc xưa nay đã là trạng nguyên thì mặt nàng còn không nhớ, huống hồ là nói chuyện với nàng. 

  Kiếp này nàng quyết tâm thay đổi, nhưng sao bọn họ cũng thay đổi…

  Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…. Ta không muốn loạn luân đâu con à!

  Các ngươi tránh xa ta ra! Ta không cần mà… Hưm… Hưm…