Tác Giả Kỳ Tử

 • Cuộc Chiến Vương Quyền

  Cuộc Chiến Vương Quyền

  Edit: Shin
  Văn Án
  Đất nước nội chiến tranh giành quyền lực, công – thụ ở hai đầu chiến tuyến.
  Gia tộc của thụ thua trận, lãnh án tử hình.
  Phe công thắng, mặc kệ phụ thân ngăn cản tình yêu, âm thầm phái người cứu thụ vượt ngục.
  Vượt ngục thất bại, thụ bị ám sát chết, trọng sinh về 6 năm trước. Lúc này triều đình tầng tầng lớp lớp âm mưu bị thụ vạch trần, bí mật về thân thế và sáng tỏ cuộc đời thụ.
  Nói dễ hiểu bối cảnh hành tinh chính là đô thị, mà trong không gian của á thú nhân chính là nông thôn.
  Sinh tử (kỳ thực là sinh trứng).