Tác Giả Kình Lạc Ngạn

 • Em Chồng, Anh Đừng Qua Đây!

  Em Chồng, Anh Đừng Qua Đây!

  Từ nhỏ mất cha mất mẹ, không ai yêu thương, Khả Hân có thể chấp nhận.

  Bị ép gả cho một người tàn phế, Khả Hân cũng có thể chấp nhận.

  Nhưng tại sao em chồng của cô lại ngày ngày leo lên giường cô thế này!!!

  “Em chồng, anh đừng qua đây!”

  “Đêm nay nếu cô dám chạy, tôi đánh gãy chân cô.”

  Trong giấy đăng ký kết hôn lại là tên của cô và em chồng, chuyện này rốt cuộc là sao?