Tác Giả Khống Quân Ẩn

 • Hoá Thần Hành Lộ Nan

  Hoá Thần Hành Lộ Nan

  Giới thiệu: Hoá Thần Hành Lộ Nan

  Thiên Tinh Nguyên Giới  , có cường giả  có thể di sơn đảo hải, đá tinh đạp nguyệt, một quyền đánh vỡ trời xanh, một cước đập tan đại địa! 

  Thanh Huyền, nguyên bản là Thiếu Tộc Trưởng của Thanh Gia một trong Tứ Thế Gia tại An Châu Thành thuộc  Vương Triều Đại Mặc, thiên phú tuyệt diễm 16 tuổi tu vi Tụ Khí  Cảnh Bát Trọng đứng đầu lớp trẻ hiện tại của An Châu Thành 

  Bị huynh đệ và người tình ám toán  phản bội lập mưu phế bỏ tu vi cắt đứt Kinh Mạch, may mắn thoát chết, gặp cơ duyên nối lại kinh mạch, lại đạp hình trình

  vạn cổ chí kim đến tột cùng là Hoá Đại Năng đăng lâm thiên hạ hay thành phế vật người đời khinh miệt?