Tác Giả Khiết Khiết

 • Hôn Ước Gia Tộc

  Hôn Ước Gia Tộc

  Biên tập: Xích Nguyệt*
  Đây là một hệ liệt, tất cả các bé thụ trong này đều là người song tính, công thì là các yêu quái.
  Nhân vật chính: Hiên Viên Long - Khiết Vũ
  Thể loại : Hiện đại, đô thị, song tính, sinh tử, cao H.

  Vì sự trường sinh và phú quý mà có một gia tộc song tính hàng trăm năm đều kết thông gia với yêu quái để nối dõi tông đường.