Tác Giả Hồng Yêu Yêu

 • Ôm lấy ta nam nhân

  Ôm lấy ta nam nhân

  Ngoài ý muốn tử vong, vì tiếp tục sống sót, Cố Bạch không thể không lựa chọn xuyên qua các loại kỳ ba văn trung hoàn thành nhiệm vụ.

  Mà mỗi lần xuyên thành các loại văn bên trong tiểu pháo hôi, Cố Bạch hoàn thành nhiệm vụ thủ tục đều là -- không chiết thủ đoạn không cần hạn cuối không biết xấu hổ da không cần cốt khí... Ôm một con đùi vàng.

  N thứ xuyên qua sau.

  Pháo hôi giáp: (căm giận khinh bỉ).... Ngươi đã rất lợi hại, vì cái gì còn như vậy không biết xấu hổ ôm đùi vàng đối phó chúng ta?!

  Cố Bạch: (mặt không đổi sắc) cái kia.... Ôm ôm thói quen....

  PS: Tóm tắt vô năng, chủ thụ, thiên lôi cẩu huyết ác tục đều có chi, lôi giả chớ nhập!
 • Từ Mạt Thế Xuyên Đến Cổ Đại Sinh Hoạt

  Từ Mạt Thế Xuyên Đến Cổ Đại Sinh Hoạt

  Truyện Từ Mạt Thế Xuyên Đến Cổ Đại Sinh Hoạt của tác giả Hồng Yêu Yêu kể về Bùi Thiệu Nhung, người lăn lộn trong mạt thế, không ngờ lại có thể sống lại lần nữa.

  Mà có được cơ hội này, Bùi Thiệu hiện đang lên kế hoạch hạ sát đôi nam nữ cặn bã kia, tranh thủ góp nhặt vật tư, nghênh đón tận thế tiến đến!

  Một năm trôi qua...

  Bùi Thiệu Nhung xuyên qua, trong người là không gian, trong không gian là cả núi đồ vật, ngồi xổm ngay bụi cỏ, nhìn người đi tới đi lui, trong đầu là vô vàn nghi vấn.

  Chỗ nào xảy ra biến cố?

  Tại sao không có tận thế???

  Tin mới tin mới! Có người ngoại lai vừa chuyển đến thôn Lâm Giang!