Tác Giả Hồi Đáo Nguyên Sơ

 • Bắt Đầu Đánh Dấu Như Lai Thần Chưởng (Bản Dịch)

  Bắt Đầu Đánh Dấu Như Lai Thần Chưởng (Bản Dịch)

  ĐÁNH DẤU: Tô Tần xuyên qua đến đại thế giới võ giả hoành hành, nơi này Mông Nguyên quốc sư lực áp thiên hạ, Cửu Dương truyền nhân quyền trấn sơn hà, Tiểu Lý Phi Đao đao toái hư không.

  Tô Tần bởi vì không có chút tư chất võ đạo nào, chỉ có thể trở thành một vị lão tăng quét rác trong Tàng Kinh các của Thiếu Lâm Tự, ngay lúc này, đánh dấu hệ thống bắt đầu kích hoạt.

  Đánh dấu trước kim thân  Phật Tổ, thu hoạch được 【 Như Lai Thần Chưởng 】.

  Đánh dấu trước La Hán Đường, thu hoạch được 【 Kim Cương Bất Hoại Thần Công 】.

  Tại  phía sau núi Thiếu Lâm Tự đánh dấu, thu hoạch được 【 Ma Phật Kim Thân 】.

  ...

  Thiếu Lâm Tự khắp nơi là bảo tàng, khắp nơi có thể đánh dấu.

  Tô Tần ôm ý đồ không đánh dấu xong Thiếu Lâm Tự tuyệt không rời núi, trọn vẹn ở tại Thiếu Lâm Tự đánh dấu hai mươi năm.

  Hai mươi năm sau, chính ma đại chiến, Thiếu Lâm Tự bị cuốn vào trong đó.

  Ma đạo yêu nhân ngang nhiên đánh vào Thiếu Lâm Tự, một đường giết tới trướcTàng Kinh các, hung uy ngập trời, thẳng đến gặp Tô Tần đang quét rác...