Tác Giả Hậu Giản

 • Sau Khi Ly Hôn Tôi Mang Thai Con Của Tra Công

  Sau Khi Ly Hôn Tôi Mang Thai Con Của Tra Công

  Văn án: 

  Tạ Ninh xuyên vào một quyển cẩu huyết · thế thân · sinh tử · tra tiện ·BE văn, hóa thân thành một tiện thụ thế thân bị ngược chết. Tra công còn có người trong lòng, người ta so với Tạ Ninh đẹp hơn, so với Tạ Ninh tính cách hoàn hảo, so với Tạ Ninh có sự nghiệp.
  Thấy thế nào thì một tên tiện thụ như Tạ Ninh cũng không cách nào trở mình.
  Vì vậy Tạ Ninh sau khi chuyển kiếp chuyện thứ nhất chính là cùng tra công ngả bài ly hôn, lại bị tra công một phiếu phủ quyết.
  Tra công: Cậu tạo sự chú ý với tôi bằng phương thức cũng thật đặc biệt.
  Tạ Ninh: Cạn lời.
  Vì để mình không chết thảm, Tạ Ninh chỉ có thể quyết định làm một vai phụ trong cuộc đời tra công.
  Tạ Ninh: A Trạm anh không phải yêu thích A Lăng sao? Tôi có thể dạy anh, truy nam mười tám thức muốn tìm hiểu một chút không?
  Tra công:?! Bệnh thần kinh!
  Tạ Ninh: Ngài nói đều đúng. (*"▽`*)