Tác Giả Hành Ngập Mồm

 • Ta Thăng Cấp Từ Từ

  Ta Thăng Cấp Từ Từ

  Hoàng Long sinh viên đại học với  cuộc sống nhàm chán cực độ, vớ được hệ thống. Xuyên Không
  Triệu hoán Cửu Vĩ Hồ Ly xinh đẹp, Lạc Long Quân....
  Cửu tử nhất sinh trêu hoa ghẹo nguyệt
  May mắn thì ít Vận xui đi kèm, Hên được một thì bị hành đến 10:)
  Tay cầm Súng trường HK416 Thần Binh. Lão tổ bao che ư. Ta xới tung gia tộc nhà ngươi
  Ngang nhiên không sợ trời không sợ đất là ta Hoàng Long.Nhưng  lão tử sợ Vợ.

  Luyện Thể -Luyện Cốt- Hoán Huyết- Khai Khiếu - Ngưng Khí – Dẫn Khí – Ngưng Đan – Tụ Linh- Kết Nguyên Anh-Ngưng Thần - Phản Hư - Hợp Đạo - Độ kiếp - Sinh Tử cảnh - Luân Hồi cảnh - Tiểu Niết Bàn cảnh -Đại Niết Bàn Cảnh - Vũ Hóa cảnh -  (Vũ Hóa Thành Thần) Thần cảnh.

  Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Ta Thăng Cấp Từ Từ!