Tác Giả Hắc Nhan

 • Hoan Các Họa

  Hoan Các Họa

  Tác giả: Hắc Nhan

  Độ dài: 9 chương

  Thể loại: Cổ đại, HE

  Convertor: Kumo Kawa

  Editor: Amber

  Văn Án

  Nàng chuộc thân cho hắn, mang hắn ra khỏi Hoan Các

  Từ một khắc kia hắn đã sớm coi mình là người của nàng

  Hắn phân rõ cái gì là báo ân nhưng lại không biết cái gì là yêu

  Thẳng đến khi chia lìa đên hắn mới biết được

  Một đời này, hắn chỉ nguyện cưới nàng làm vợ
 • Yêu Hoặc Cửu Trọng Sơn Tuyết Nguyệt

  Yêu Hoặc Cửu Trọng Sơn Tuyết Nguyệt

  GIỚI THIỆU

  Một tôn nữ.

  Một yêu nữ.

  Chẳng xuyên không, chỉ là yêu đội lốt người.

  Yêu là yêu nữ cường đại vô địch vô tình vô dục.

  Người là nam nhân bình thường trầm ổn ít lời không có gì lạ.

  Chỉ có gặp hắn, nàng cuối cùng mới hiểu rõ, trên đời này quả nhiên có thứ khiến cho người yếu đuối đến cùng cực, cũng có thể khiến người cường đại vô địch.

  Ngàn năm trước nàng có năng lực hủy thiên diệt địa lại bị bức đến tự tuyệt.

  Ngàn năm sau, nàng vốn mặc cho người xâu xé lại có thể độ kiếp thoát thân, thế nhưng cũng chỉ vì một người.

  Vì vậy, nàng liền cùng hắn một đời một kiếp.

  Mà một đời một kiếp này, mãi mãi không dứt.