Tác Giả Giản Chiêu

 • Hẹn Anh Một Giấc Mộng

  Hẹn Anh Một Giấc Mộng

  Bạn đang đọc truyện Hẹn Anh Một Giấc Mộng của tác giả Giản Chiêu. "Tôi có thai rồi."

  "Phá đi."

  "Nó không phải con của anh."

  Một cuộc hôn nhân vốn không hạnh phúc.

  Một người, bỏ ra tình yêu nhận lại sự vô cảm.

  Một người, lạnh nhạt không biết thế nào là yêu thương.