Tác Giả Flamacos

 • Đồng Nhân: Survival

  Đồng Nhân: Survival

  Chết đi không phải là kết thúc, đó là mở đầu của một thế giới mới. Thế giới này có rất nhiều chủng tộc cùng tồn tại, có á nhân, ma tộc, thú nhân. Và tất nhiên, sẽ không thiếu pháp thuật!!!

  Nhận được hệ thống "sinh tồn", bắt đầu liền phải học cách chế tạo đồ đạc, bắt buộc phải chế tạo trang bị buôn bán và săn bắn kiếm sống trong một thế giới mới này

  Đồng thời mở rộng thế lực và mua nô lệ 

  Như vậy sống sót sẽ như thế nào đây?

  Tác giả: Flamacos-Nanosoldier 

  Editor: Nguyệt Như

  Map 1: Arena Of Valor 

  Map 2: Chưa rõ 

  Facebook: Vô Ảnh

  Hệ thống chính: Sinh tồn tổng hợp