Tác Giả Độc Ngã

 • Hồn Pháp Vô Song

  Hồn Pháp Vô Song

  "Thần chẳng ra thần, ma chẳng ra ma".

  Thiên giới hoàng thành bị hắn đại náo một trận, tám trăm thiên sứ cũng phải bất lực mà trơ mắt nhìn hắn tru tiên. Địa xứ tông các, chẳng có ai khiến hắn phải nể nang, thẳng một quyền mà đồ sát gọi là diệt ma, ra tay cứu thế. "Ngạo" cho một kẻ mà khi cười thì không ai dám cười theo. Nhưng cũng "thảm" cho một kẻ vì "ngạo" mà ân hận. Nhưng đó không phải tác phong làm người của Phong Khải.

  Vinh quang nhưng cũng đầy tủi nhục.

  Sung sướng nhưng cũng là đau đớn.

  Diệt thế nhưng cũng là cứu thế.

  Không có ranh giới giữa hai lưỡng cực này trong con người hắn.

  Cảnh giới tu luyện:

  Túc Triện cảnh - Lục Suất cảnh - Ô Thiết cảnh - Thanh Đồng cảnh - Bạch Ngân cảnh - Hoàng Kim cảnh - Xích Ngọc cảnh - Tử Tinh cảnh - Thải Phiến cảnh

  Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Hồn Pháp Vô Song!