Tác Giả Đoạn Kiều Tàn Tuyết

 • Hợp Đạo

  Hợp Đạo

  Tu thần đạo môn mờ mịt hư vô , thần bí khó lường; luyện khí đạo môn siêu nhiên hậu thế , giám sát xã tắc; võ đạo thịnh hành hậu thế , tranh bá thiên hạ; ma môn yêu đảng ẩn vào chỗ tối , tùy thời tác loạn.

  Đại kiếp nạn buông xuống , thiên hạ dần dần loạn , quần hùng tịnh khởi.

  Tần Tử Lăng trọng sinh tại lớn Tề Quốc xa xôi tiểu quận một vị bần hàn con em trẻ tuổi trên thân , bắt đầu lặp lại một cơn ác mộng.

  Lão giả xấu xí , long thủ quái điểu , nghìn dặm truy sát. . .

  Loạn thế, một cái nghèo túng người trùng sinh , làm như thế nào tự bảo vệ mình?

  Thẳng đến có một ngày , hắn trong mộng nhìn thấy , một ngón tay gãy đeo chiếc nhẫn rơi tòa nào đó đạo quan.

  Quan tên Xích Tiêu!