Tác Giả Đào Đào Nhất Luân

 • Nói Chuyện Với Thế Giới Của Người

  Nói Chuyện Với Thế Giới Của Người

  Giới thiệu truyện:

  Trên thế giới có hai thứ không thể nhìn thẳng.

  Một là mặt trời, hai là lòng người.

  Lòng người...

  Là thứ minh bạch rõ ràng nhất.

  Cũng nham hiểm hèn hạ nhất.

  Chào mừng mọi người đến với văn phòng tâm lý Sa Mạc Cam Tuyền.

  Xin hãy cho phép tôi

  Được nói chuyện với thế giới của người.