Tác Giả Đam Mỹ

 • Nhân Vật Chính Đang Nhìn Ta Mỗi Ngày

  Nhân Vật Chính Đang Nhìn Ta Mỗi Ngày

  Văn án:

  Một tác giả hạng ba xuyên đến thế giới trong tác phẩm của chính mình.

  Vốn tưởng rằng có thể đi theo nhân vật chính được ăn ngon uống đã, không nghĩ rằng chính mình lại bị nhân vật chính “ăn ngon uống đã”.

  Lý Vân Thất: “Ta sẽ giúp ngươi đi lên con đường xưng bá thiên hạ!”

  Nhân vật chính đại nhân: “Như vậy, ngươi sẽ trở thành người có vị trí cao nhất bên cạnh ta.”

  Lý Vân Thất: “Thật sự?”

  Nhân vật chính đại nhân: “ Đệ nhất phu nhân.”

  Lý Vân Thất: “Nhân vật chính, hẹn gặp lại sau.”

  Nhân vật chính đại nhân: “ Là chính ngươi luôn vươn tay ra với ta vào mỗi khắc nguy hiểm, cho nên, ngươi đừng hòng có cơ hội ly khai khỏi ta.”

  Lý Vân Thất: “… Chỉ trách tay ta quá tiện đi?”