Tác Giả Đại Chu Chu

  • Tổng Tài Cao Lãnh Biết Yêu

    Tổng Tài Cao Lãnh Biết Yêu

    Ác ma chỉ biết dùng phương thức riêng của anh ta để yêu em:

    "Nhớ ký, không cho phép nhìn tôi, không cho phép ôm tôi, càng không cho phép hôn tôi! Xoay mặt đi chỗ khác, chỉ cần im lặng ngoan ngoãn nằm đó!"

    Chỉ cần ngoan ngoãn nằm đó? Anh ta xem cô là gì vậy? Vợ giả sao????