Tác Giả Cửu Cửu Hòa

 • Số Học Lão Sư, Mời Ra Ngoài!

  Số Học Lão Sư, Mời Ra Ngoài!

  Tác phẩm: Số học lão sư mời ra ngoài!
  Tác giả: Cửu Cửu Hòa.
  Editor: Min
  Beta: Cin
  Raw: Hoàn 76 chương + 4 phiên ngoại.
  [CP] Tiện manh trì độn-Số học lão sư x Ngạo kiều khó tính-Ngữ văn lão sư.
  Nội dung: Đô thị tình duyên, hoan hỉ oan gia, gương vỡ lại lành, ngọt văn, 1v1, HE.
  Cp chính: Diêu Thư Hàm x Thư Nhan | Cp phụ: Lan Hề x Hàn Giang Tuyết| Trần Vũ Tiệp.Văn án:

  - Cuộc chiến của hai vị lão sư-
  Anh tài trung học Diêu lão sư hồi học cấp 3 từng tỏ tình với một nữ sinh, không chỉ bị người ta cự tuyệt mà còn bị làm cho nhục nhã một phen.
  Nhưng tạo hóa trêu ngươi, có một ngày người kia bỗng nhiên xuất hiện, trở thành Số học lão sư của lớp (Diêu lão sư chủ nhiệm) còn là bạn cùng phòng với Diêu lão sư...

  - Cái quái gì, vị số học lão sư này, cô có thể đừng đến làm phiền tôi được không?
  - E hèm, vị lão sư này, cô muốn làm cái gì?!