Tác Giả Cốc Kiểu Kiểu

 • Giả Ngoan - Cốc Kiểu Kiểu

  Giả Ngoan - Cốc Kiểu Kiểu

  Bạn đang đọc truyện Giả Ngoan của tác giả Cốc Kiểu Kiểu. Lục An An uất ức nghĩ: Rõ ràng mình cứu người mà, tại sao cậu ấy lại có thái độ này?

  Cô quan tâm hỏi:"Thế đầu cậu bị người ta đánh hỏng rồi à?"

  Thẩm Kha Từ, "..."

  Nếu yêu thích truyện ngôn tình, bạn có thể đọc thêm  hay .