Tác Giả Cát Cân

 • Lấy Thân Nuôi Rồng

  Lấy Thân Nuôi Rồng

  Tác giả: Cát Cân

  Thể Loại: Cổ đại, HE

  Số chương: 226c

  Editor: Amber

  Văn án:

  Người ta nói vào cửa cung sâu như biển cả.

  Cung cấm chính là một cái lò nấu nước sôi, chỉ cần lơ đãng liền khó giữ được cái mạng nhỏ này.

  Từ lần đầu tiên gặp hắn, Triệu Phác Chân đã suýt nữa thì bị diệt khẩu, từ đó lúc nào nàng cũng như đi trên mũi đao.

  Triệu Phác Chân luôn luôn thông minh trí tuệ, nhưng không có tâm cơ tính kế, một tiểu cung nữ muốn tồn tại trong cung này thì chỉ có thể —— lấy thân nuôi rồng.