Tác Giả Cẩm Y

 • Xuyên Nhanh: Nhật Kí Sống Cùng Boss Phản Diện

  Xuyên Nhanh: Nhật Kí Sống Cùng Boss Phản Diện

  Truyện Xuyên Nhanh: Nhật Kí Sống Cùng Boss Phản Diện của tác giả Cẩm Y là câu chuyện về một cô gái bí ẩn, tự cho mình chết với lí do tầm thường nhưng được hệ thống kí khế ước.

  Nhiệm vụ của cô là xuyên qua những thế giới còn gọi là tiểu thuyết để đảm bảo nam nữ chính HE.

  Thế là nữ chính Hạ Hạ bắt đầu hành trình của mình và... yêu đương cùng boss phản diện.

  _

  "Sinh mạng ta vốn đã kết thúc. Sống lại cũng chẳng có mục đích gì. Nhưng mà bây giờ ta đã biết. Mục đích sống của ta chính là chàng!"