Tác Giả Cá Ươn Mắc Cạn

 • Tôi Xuyên Thư Thành Thị Vệ Thân Cận Của Nhân Vật Phản Diện

  Tôi Xuyên Thư Thành Thị Vệ Thân Cận Của Nhân Vật Phản Diện

  *Thể loại: Cổ đại+ Xuyên không + Đam mỹ
  *Lịch up chương: không cố định
  * Nội dung:

  Không thể ngờ chỉ là mê đọc tiểu thuyết thôi, thế mà Giang Tử Hiên lại có thể xuyên thư giống hệt như trong tiểu thuyết, mà còn xuyên vào bộ truyện mình đã đọc trước khi chết.

  Trong thế giới này, Giang Tử Hiên trở thành Tử Thanh - thị vệ của Thái Tử Yên Quốc.

  Theo như trong truyện thì Tử Thanh vì bảo vệ Thái Tử mà hy sinh thân mình, kết cục dĩ nhiên cũng là chết.

  Hăn phải làm gì để có cái kết có hậu cho cả mình và chủ nhân?