Tác Giả Bổn Cung Vi Bàn

 • Xuyên Nhanh: Pháo Hôi Nữ Phụ (Quyển 1)

  Xuyên Nhanh: Pháo Hôi Nữ Phụ (Quyển 1)

  Hán Việt: Khoái xuyên pháo hôi nữ phối
  Tác giả: Bổn Cung Vi Bàn
  Nguồn: wikidich
  Số chương: 2109 (hê hê, trùng với ngày sinh của bổn editor)
  Tình trạng cv: Hoàn
  Tình trạng edit: đang bò
  Thể loại: xuyên nhanh, nữ cường, HE, hiện đại, cổ đại, vườn trường, mạt thế,...

  Văn án:
  Trong mỗi tiểu thuyết nữ chính bàn tay vàng, Minh Ca đều xuyên qua làm nữ phụ pháo hôi có kết cục bi thảm nhất. Vì để không bị mạt sát, cô không chỉ thay đổi vận mệnh nữ phụ, còn muốn dụ dỗ Boss đại nhân có khí vận tận trời.....