Tác Giả Âu Dương Mặc Tâm

 • 108 Lần Xem Mắt

  108 Lần Xem Mắt

  Bạn đang đọc truyện 108 Lần Xem Mắt của tác giả Âu Dương Mặc Tâm. Đã nghe qua đi xem mắt, tìm đối tượng kết hôn phải không?

  Có thể sẽ từ những lần xem mắt mà tìm được người yêu phù hợp? Có thể sẽ nản lòng từ bỏ?

  Nhưng đối với Lạc Tòng Tâm, không có định nghĩa từ đó
 • Việc Kinh Doanh Của Bà Thổ Địa

  Việc Kinh Doanh Của Bà Thổ Địa

  Author: Âu Dương Mặc Tâm

  Nhóm dịch: Phong Thần

  Tên gọi khác: Thổ địa nãi nãi buôn bán trung

  Văn án:

  Phạm Lam là nhân loại duy nhất thành thần trong suốt 500 năm qua, cô thấy áp lực rất lớn

  Thổ địa đại nhân đứng đầu đơn vị là thần tượng trong lòng vô số Thần tộc tam giới, xinh đẹp thích ra dáng đáng yêu nhưng thật ra lại là lão quang côn tám vạn năm

  Táo thần đại nhân - phó lãnh đạo đơn vị, có tài nấu ăn tinh vị, đẹp trai mặt lạnh, nhưng vậy mà lại là một lão xã khủng tám vạn năm

  Tệ nhất là miếu thổ địa này lại là đơn vị nghèo nhất tam giới

  Phạm Lam: Mục tiêu phấn đấu hàng đều của miếu thổ địa của cô chính là -- thoát khỏi nghèo khó vĩnh viễn!

  Bà thổ địa lười nhất VS Ông thổ địa nghèo nhất/đẹp nhất